no data!

中国-凯发k8国际娱乐官网入口

2020-03-19
gb 28480、gb 18401、gb 20400…

标准

   饰品类别

   测试项目

饰品有害元素限量的规定(gb 28480)

   儿童饰品

   铅,镉,砷、汞、六价铬,镍释放,8种可溶性重金属

   成人饰品

   铅,镉,砷、汞、六价铬,镍释放

国家纺织产品基本安全技术规范(gb 18401)

   纺织材料

   甲醛含量,ph值,耐水色牢度,耐汗渍色牢度,耐干

   摩擦色牢度,异味,可分解芳香胺染料

皮革和毛皮 有害物质限量(gb 20400)

   皮革材料

   可分解芳香胺染料,游离甲醛

上一条: 没有了
下一条: 美国
上一条: 没有了
下一条: 美国
网站地图