no data!

金属材料-凯发k8国际娱乐官网入口

2020-03-19
力学性能、化学成分、耐腐蚀性能…

分类

   测试项目

力学性能

   硬度:维氏,洛氏,布氏

   拉伸性能:拉伸强度,断裂伸长率,拉伸模量 

   弯曲性能:弯曲强度,弯曲模量 

   压缩试验

   剪切性能

   冲击性能

化学成分

   化学成分测定

   牌号鉴定

耐腐蚀性能

   中性盐雾试验

   酸性盐雾试验

   铜离子加速盐雾

上一条: 高分子材料
上一条: 高分子材料
网站地图